VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Fellesfag

Noen timer i uken har vi det vi kaller fellesfag eller temadag. Fellesfagene er på hverdager, og på lørdag har vi temadag.

Fellesfag kan være:

  • Internatmøte/fellesvask/romvask
  • Padel / Alternativt 
  • Temadager (lørdager)
  • Felles arrangement / fellesturer
  • Aktivitetsdager
  • Aktivitetsuker
  • Prosjektuker

På lørdager har vi temadag, her varierer temaene stort: Bærekraft, menneskehandel, juleverksted, "Å reise riktig",  konspirasjonsteorier, idrettsdager, akedag, forelesere utenfra og mye annet. Her forsøker vi å være aktuelle, så temaene kan endres fra år til år.
TOPP
Personvern