VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Fellesfag

Noen timer i uken har vi det vi kaller fellesfag eller temadag. Fellesfagene er på hverdager, og på lørdag har vi temadag.

Fellesfag kan være skolekor og en "oppdatert" time. Når man går på folkehøyskole er det lett å glemme verden på utsiden, og da synes vi det er viktig at vi sammen møtes en gang i uken for å se på store og små begivenheter som har preget nyhetsbildet den siste uken. Den timen har vi kalt "oppdatert".
Vi har også et skolekor, hvor terskelen for å delta ikke finnes. Alle skal med! Koret opptrer på avslutninger og andre naturlige samlinger hvor det er fint med et kor.

På lørdager har vi temadag, her varierer temaene stort: Bærekraft, menneskehandel, juleverksted, "Å reise riktig",  konspirasjonsteorier, idrettsdager, akedag, forelesere utenfra og mye annet. Her forsøker vi å være aktuelle, så temaene kan endres fra år til år.
TOPP
Personvern