VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Om Praktisk solidaritet, Afrika

Blir det endringer pga reiserestriksjoner, så garanterer vi gode alternative turer for alle linjer, og ved rimeligere reiser vil linjeprisen reduseres.


”Av og til tror vi at det vi gjør bare er en dråpe i havet, Men havet ville vært mindre uten den dråpen” Mor Teresa

Om du er engasjert, ønsker å gjøre en forskjell, og liker å jobbe med mennesker er dette linjen for deg. Denne linjen vil gi deg muligheten til å jobbe frivillig lokalt med praktisk arbeid, samtidig som du vil lære mer om sosial rettferdighet, likestilling og fordeling av verdens resurser. Om du vil jobbe med mennesker i framtiden vil denne linjen gi deg muligheten til å se på ulik arbeid, og møte mennesker som vil inspirere deg videre.

Dette lærer du:

· Fattigdom og utviklingsarbeid

· Kriminalitet og rettssystemet i Norge

· Om barnevern, og hvordan samfunnet sikrer barn og unges oppvekstvilkår

· Om flyktninger og asylsøkere og deres prosess inn i det norske samfunnet

· Om moderne slaveri, vold i nære relasjoner og ekstremisme.

· Om rus og hvordan jobbe med dette

· Om bærekraft på ulike nivåer

· Om miljøvern

· Om psykisk helse og hvordan ta vare på egen mental helse.

Dette vil du oppleve på Praktisk solidaritet med smak av Afrika

· Du vil få møte sårbare, men også ressurssterke mennesker i utkanten av det etablerte samfunnet, som vil være med på å forandre måten du ser verden på, og kanskje også gi deg inspirasjon til selv å være en del av det!

· Du vil komme i direkte kontakt med flyktningarbeid, barnevern, fengsler, rusmiljøer, barnehjem og slumstasjoner.

· Gjennom et av våre samarbeidsprosjekter vil vi knytte tettere bånd med Soldammen barneverninstitusjon. Vi får lære og prøvd å bruke hester, klatrepark og BMX- bane aktivt i det miljøterapeutiske arbeidet. Vi får være en del av gårdsdriften gjennom at vi tar praktisk ansvar og tenker bærekraft sammen.

· Gjennom våre personlige kontakter i Frelsesarmeen og andre hjelpeorganisasjoner, vil du få anledning til å bygge verdifulle kontakter, og også mulighet til å utforske hvor du selv passer inn.

· Du vil møte ulike foredragsholderne som har førstehåndskjennskap og konkrete erfaringer.

· Du vil kunne følge en rettssak i Norge

· Du vil kunne få arbeidstrening gjennom frivillig arbeid lokalt i minst 75 timer i løpet av skoleåret.

Spania (1 uke)
På høsten reiser vi sammen med de andre linjene på Jeløy folkehøyskole. Her står opplevelser, samhold og aktiviteter i fokus. Vi får også se nærmere på hvordan arbeid med sosial rettferdighet foregår i Europa, blant annet gjennom ulike organisasjoner som jobber med menneskehandel, flyktningarbeid og fattigdom.

Kenya og Tanzania (3 uker)
På våren reiser vi til Nairobi i Kenya, der du får møte og bli kjent med mennesker og organisasjoner som jobber mot sosial urettferdighet. I Kenya er det fokus på at alle skal være sammen og lære av hverandre. Målet er å komme hjem med nye erfaringer og mye kunnskap.

I Nairobi besøker vi Kiberaslummen, et av verdens største slumområder. Frelsesarmeen har flere prosjekter her hvor de hjelper kvinner å skape seg en inntekt, et arbeid og slik få økt status i samfunnet. Sammen med lokale guider besøker vi prosjektene og familier i slummen, for å se hvordan de som bor her takler hverdagen. Vi besøker også et barnehjem og deltar på aktiviteter sammen med barna.

Vi vil reise til Tanzania og skolens bistandsprosjekt for å se og støtte en internatskole for barn med albino bakgrunn, og barn som har ulike utfordringer psykisk og fysisk. Her vil vi bo og ha ulike aktiviteter med barna.

Vi drar også på safari på savannen, der målet er å se «The Big Five». Her bor vi i telt, passet på av Masai-vakter.

Linjeansvarlig for «Praktisk Solidaritetsarbeid” er Ruth Korol Kielland. Ruth er barnevernspedagog, og har alltid engasjert seg for sosial rettferdighet. Hun har blant annet jobbet 16 år på asylmottak og med flyktningarbeid. Hun elsker selv å være aktiv med all slags idrett, men har de siste årene hatt større fokus på sportsklatring. Dette har hun aktivt drevet med fra og til i 10 år. Spørsmål om linjen? Ta kontakt på ruth@jeloy.fhs.no eller tlf. 922 19 971.

Mer informasjon om priser: https://www.folkehogskole.no/skole/jeloy/social-justice-kenya-8#pris

Noe av det som venter deg...

Send oss din søknad i dag!

Flere av våre linjer er veldig populære. Sikre din plass neste år allerede nå!
TOPP
Personvern