VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Priser

Info om Lommepenger, stipend og lån

Folkehøyskoleelever får basisstøtte fra Lånekassen på kr 110.200,-  som fordeler seg over 10 mnd. (Sats for skoleåret 2019-20).

40% av basisstøtten heter omgjøringslån, fordi det blir omgjort til stipend etter fullført utdanning (ca 1 1/2 år etter fullført).

Det betyr at kr 66.120,- blir lån, og kr 44.080,- blir stipend. (Nye satser for 2020-21 blir offentliggjort av Lånekassen i mai 2020)

Det er viktig at du regner ut hva skolepengene dine blir og finner ut om lånet dekker dette, eller om du må spare opp til å dekke differansen.

Det er greit å ha litt lommepenger, men du må selv tenke gjennom hva du trenger penger til. Matbudsjett og klesbudsjettet kan du minimere, du får 4 måltider her. Du trenger penger til toalettsaker, vaskemidler til tøyvask, event. cafe, kino, underholdning. Du trenger litt lommepenger på turer. Da kan det være enkelte måltider du dekker selv, drikke, souvenirer ol.

LÅNEKASSEN

Innmeldingspenger

Når du bekrefter at du tar skoleplassen, må du betale kr 2.500,-.
Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3. Det betyr at du har 14 dagers angrefrist fra den dato du mottar opptaksbrevet. Vedlagt i opptaksbrevet ligger angrerettskjema som må fylles ut og sendes skolen. Dersom du angrer innen 14 dager vil innmeldingsavgiften på 2500,- bli betalt tilbake, etter dette er det ingen refusjon om du sier fra deg plassen.
For utenlandske søkere som må søke UDI om oppholdstillatelse er det et ekstra administrasjonstillegg. Innmeldingspenger for dere er kr 3.000,-.

Kost og losji

Prisen for kost og losji varierer ut fra hva slags rom du velger – om du velger enkelt- eller dobbelt-rom og hvor stort rom du får. Prisene varierer fra kr 72.750 for det minste dobbeltrommet, til kr 80.750 for det største enkeltrommet. Vi har også tre enkeltrom med balkong,de koster 81.750,-. For hjemmeboere koster det kr 38.750.

Fellesutgifter

Fellesutgifter er for tiden 12.000,-, det dekker blant annet utgifter til undervisningsmatriell, fellesturer, aktiviteter, internett, reiseforsikring og lignende.

Linjetillegg

Dette betaler du for de aktivitetene du har på linjen. Linjens utenlandstur er inkludert i dette.

  • Social Justice: kr 33.000,-
  • Fotball og ballspill - USA:  kr 29.000,-
  • Coaching fotball - USA: 35.000,-
  • Fitness Florida: kr 36.000,-
  • Vannsport Australia: kr 45.000,-
  • Push & pull USA : kr 38.000,-
  • Seiling, vannsport og friluft: 35.000,-
  • Saved to serve (1/2 årslinje) : 15.000,-
  • Saved to serve med Kenyatur (1/2 årslinje): 24.000,-

Ekstrautgifter ved dietter

Hvis du har behov for egen diett så vil vi gjerne tilpasse dette for deg, men vi ber om legeattest. Ekstra diettkostnader pr. måned vil som regel utgjøre mellom 500–1000,–. For elever med eksempelvis Cøliaki vil dette utgjøre en merkostnad på kr. 1000,–. Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av dietter. Mer informasjon kan du finne på NAV Helse.

TOPP
Personvern