VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Om Saved to Serve

På denne linjen har vi fokus på hele deg, på dine medmennesker og på verden.
Vi ønsker du skal utvikle deg til ånd, kropp og sjel i fellesskap med andre og bli sterk på alle måter.

Halvårslinje oppstart i januar 2021. Mulighet for helår i kombinasjon med linjene «Social justice» eller «Seiling vannsport og friluftsliv» med oppstart august 2020.

Saving souls - saving the planet!
Det begynner alltid med oss selv – at vi har en klar plan for hvem vi er, hvor vi har vår identitet, hvordan vi tar vare på oss selv og hva vi ønsker med livene våre.
Vi bruker bibelen som kunnskaps- og inspirasjonskilde sammen med allmenn kunnskap om god fysisk og psykisk helse til å utvikle oss gjennom året.
Vi utvider grensene våre og utfordrer oss selv til spennende og utfordrende opplevelser gjennom for eksempel seiling og fotturer i Norge.
Vi utvikler oss gjennom grunnleggende lederskapstrening som gjør oss i stand til å både lede oss selv og andre.
Å følge Jesus er å være «Saved to serve». Ledelse handler da om «tjenende lederskap» og et kall vil alltid handle om å «tjene en lidende menneskehet».

Reiser og turer
Vi står sammen med resten av skolen og deltar i et hjelpeprosjekt i regi av Frelsesarmeen i Kenya der linja reiser ned og er «hands-on» i arbeidet sammen med den lokale Frelsesarmeen.

“Will you go to His feet and place yourself entirely at His disposal?”
William Booth
Kontakt
Spørsmål om linjen? Ta kontakt med linjeansvarlig Monica K. Runar på monica@jeloy.fhs.no eller tlf. 40 03 68 20.  

English - About Saved to Serve

Saving souls – saving the planet
This course focuses on all of you as a person, your fellow human beings and the world.
We wish that you will develop spirit, body, and mind together with others, and grow stronger in every way.

A half-year program with start-up in January 2021 at Jeløy Folk High School, The Salvation army school since 1974! Possibility for a full-year in combination with the programs “Social justice” and Sailing, watersports and outdoorlife” with start up in August 2020.

We always start with ourselves – that we have a plan for who we are, where is our identity, how we care for ourselves, and what we desire for our lives.

We use the Bible as our source of inspiration along with general knowledge about good physical and mental health in order to develop throughout the school year.

We expand our horizons and challenge ourselves to achieve exciting experiences through sailing and hiking within Norway.
We develop through basic leadership training which equips us to lead both ourselves and others. 
Travels and trips
We stand together with the program “social Justice” and will participate in a relief project carried out by the Salvation Army in Kenya through traveling there to offer hands-on ministry with the local Salvation Army.

“Will you go to His feet and place yourself entirely at His disposal?”
William Booth
Please contact Monica Runar (monica@jeloy.fhs.no) if you have any inquiries about this course. She is responsible for the “Saved to Serve” courses of study.She is also the Chaplain at the school and her education includes Social Worker and Salvation Army officership.

Noe av det som venter deg...

Send oss din søknad i dag!

Flere av våre linjer er veldig populære. Sikre din plass neste år allerede nå!
TOPP
Personvern