VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Om Saved to Serve


Saving souls – saving the planet
På denne linjen har vi fokus på hele deg, på dine medmennesker og på verden. Vi ønsker du skal utvikle deg til ånd, kropp og sjel i fellesskap med andre og bli sterk på alle måter.
Det begynner alltid med oss selv – at vi har en klar plan for hvem vi er, hvor vi har vår identitet, hvordan vi tar vare på oss selv og hva vi ønsker med livene våre.
Vi bruker bibelen som kunnskaps- og inspirasjonskilde sammen med allmenn kunnskap om god fysisk og psykisk helse til å utvikle oss gjennom året.
Vi utvider grensene våre og utfordrer oss selv til spennende og utfordrende opplevelser gjennom seiling og fotturer i Norge.
Vi utvikler oss gjennom grunnleggende lederskapstrening som gjør oss i stand til å både lede oss selv og andre.

Halvårslinje oppstart i januar 2021. 

Reiser og turer
Oppstartseminaret i januar vil være på Jeløy, bli kjent med medelever og nærmiljø. Senere i januar drar hele skolen til Hemsedal for noen dager på alpint eller langrenn.

Tromsø
Vi reiser til eksotiske «nord» til byen Tromsø!
Tromsø ligger mer enn 350 kilometer nord for polarsirkelen, og er en destinasjon som ikke ligner noen annen. Med hundrevis av snødekte fjell, lange sommernetter, uendelige vakre kystland og spennende dyreliv som du ikke finner andre steder i verden, lover et besøk i Tromsø en opplevelse for livet! Byen går under navnene «Nordens Paris», «Ishavsbyen» eller «Porten til ishavet» preget av byens historie som handelsby, utelivsby og utfart for ekspedisjoner av ulike slag.
Midt i denne vakre arktiske byen finner man den lokale Frelsesarmeen omkranset av den barske naturen. Hvert år betjener Tromsø korps tusenvis av mennesker på forskjellige måter; å møte menneskelige behov i Jesus navn uten diskriminering. Det er på dette kollisjonspunktet for skjønnhet og nærhet der gruppen "Saved to Serve" vil tilbringe to uker. I løpet av tiden i Tromsø vil dere være vitne til den uendelige skjønnheten i Tromsø når de møter de minste og fortapte i byen. Denne opplevelsen lover mer kunnskap og erfaring med Gud som er høyt oppe i himmelen, som også i dalen blant oss.

“Will you go to His feet and place yourself entirely at His disposal?”
William Booth
Kontakt
Spørsmål om linjen? Ta kontakt med linjeansvarlig Monica K. Runar på monica@jeloy.fhs.no eller tlf. 40 03 68 20.  Hun er også skolens kapellan og er utdannet sosionom og offiser i Frelsesarmeen.

English - About Saved to Serve

Saving souls – saving the planet
This course focuses on all of you as a person, your fellow human beings and the world.Our desire is for you to develop your spirit, body, and mind together with others, and grow stronger in every way.
We always start with ourselves – that we have a plan for who we are, where is our identity, how we care for ourselves, and what we desire for our lives.
We use the Bible as our source of knowledge- and inspiration along with general knowledge about good physical and mental health in order to develop throughout the school year.
We expand our horizons and challenge ourselves to achieve exciting experiences through sailing and hiking within Norway.
We develop through basic leadership training which equips us to lead both ourselves and others.

Our half-year course starts in January 2021. 

Travels and trips
The start-up seminar in January will take place at Jeløy; get to know your fellow students and the local community. Towards the end of January the whole school will go to Hemsedal for a few days for downhill or cross-country skiing.

Tromsø
We travel to the “exotic north" and the city of Tromsø!
Your Time in Tromsø
Located more than 350 kilometers north of the Arctic Circle, Tromsø is a destination unlike any other. With hundreds of snow-capped mountains, long summer nights, endless beautiful coastlands and beautiful wildlife, the likes of which you cannot find anywhere else in the world, a visit to Tromsø promises to provide a once-in-a-lifetime experience. The city is often referred to as the “Paris of the North”, “The City of the Arctic”, or “The Gateway to the Arctic Ocean”. The names come from the city’s history as a commercial city, nightlife city and starting place for expeditions of various kinds.
And in the middle of all of this Arctic beauty you’ll find the work of The Salvation Army. Each year the Tromsø corps serves thousands of people in a variety of ways; meeting human needs in Jesus’ name without discrimination. It is here, where beauty and brokenness collide, that the “Saved-to-serve” group will spend two weeks. During the group’s time in Tromsø they will bear witness to the endless beauty of Tromsø while serving the least and the lost within the city. This experience promises to reveal more about the God who is high above in the heavens and who is also in the valley among us.

“Will you go to His feet and place yourself entirely at His disposal?”
William Booth
Please contact Lt. Monica Runar (monica@jeloy.fhs.no) if you have any inquiries about this course. She is responsible for the “Saved to Serve” courses of study. She is also the Chaplain at the school and her education includes Social Worker and Salvation Army officership.

Noe av det som venter deg...

Send oss din søknad i dag!

Flere av våre linjer er veldig populære. Sikre din plass neste år allerede nå!
TOPP
Personvern