VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Om Social justice

”Du kan velge å se en annen vei, men du kan aldri igjen si at du ikke visste”.
- William Wilberforce

Lar du deg engasjere av sosial urettferdighet, likestilling og feil fordeling av verdens goder? Vil du være med å gjøre en forskjell? Eller kanskje du skulle ønske at du engasjerte deg mer?

På linjen Social justice – Kenya får du kjenne flyktningarbeid, barnevern, fengsler, rusmiljøer, skoler og «slumstasjoner» tett på kroppen gjennom feltbesøk. I klasserommet forbereder vi oss ved å jobbe med de ulike problemstillingene, og vi møter mennesker på siden av det etablerte samfunnet som har et helt annet liv enn oss.

Jeg ønsker å gjøre en forskjell for noen i min fremtidige jobb, på Social Justice får jeg en innsikt i ulike institusjoner jeg vil jobbe i.~ Nora


Jeløy Folkehøyskole drives av Frelsesarmeen, der vi har tilgang på et spennende nettverk. Vi blir også kjent med andre organisasjoner som jobber med sosial urettferdighet rundt omkring i verden.

FN har definert 17 bærekraftsmål som er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Disse vil være utgangspunktet vårt for skoleåret, og vi kommer til å ha fokus på hva hver enkelt av oss kan gjøre i møte med disse utfordringene.

Studieturen på våren går til Nairobi i Kenya, der du får møte og bli kjent med mennesker og institusjoner som jobber mot sosial urettferdighet. På høsten reiser vi til Spania, der vi får se nærmere på hvordan arbeid med sosial urettferdighet foregår på vårt eget kontinent.

Bli med og gjør en forskjell!

Kristian Thomassen Nygård er ansvarlig for denne linjen. Kontakt ham gjerne: kristian@jeloy.fhs.no eller telefon 455 16 123.


Lærere

Hans Nilsson

Hans Nilsson

REKTOR

Energibunt fra Sverige.

Ruth Korol

Ruth Korol

LÆRER

Gitarfreak

Noe av det som venter deg..

Send oss din søknad i dag!

Flere av våre linjer er veldig populære. Sikre din plass neste år allerede nå!
TOPP
Personvern