VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Undervisningen

Linjefag
I løpet av en vanlig uke ved skolen har du 14 timer med linjefag. Unntak er om vi har spesialuker med ulike typer fellesprosjekter eller skoleturer. Fellesprosjekter kan være bistandsarbeide, innsamlingsaksjoner, musikaloppsetninger eller lignende. Dette kan variere fra år til år. 

Skolekor
Vi har en time i uken hvor alle er med i skolekoret. Kan du ikke synge, kan du mime - dette er en viktig del av fellesskapet ved skolen.

Oppdatert
En time i uken samles vi og ser litt utenfor skolen og myser litt på hva som skjer i verden. 

Morgensamling
Hver skoledag starter med en felles samling hvor vi får et ord fra dagen fra en ansatt, en elev eller en gjest, før alt praktisk for dagen og andre beskjeder blir gitt. Her er det viktig å være om man vil ligge litt i forkant.

Internatmøte
Internatene er en viktig arena for dannelse og læring i folkehøyskolen. Alle internat har en dedikert lærer, og på internatmøtene diskuteres viktige og uviktige saker for alle som bor der.

Internatvask
Renhold er viktig, så vi setter av tid så rommet ditt kan se bra ut.

Valgfag
Valgfagene gir muligheten til å prøve ting du allerede liker, men ikke minst gir deg muligheten til å prøve ting du ikke har prøvd før. Ettersom valgfagene velges for kortere perioder av gangen, kan du forsøke mye forskjellig. Se egen fane på forsiden.

Lørdagsseminar
Lørdag er skoledag for alle folkehøyskoler. På Jeløy bruker vi den dagen til felles seminarer med ulikt innhold. Her er det ulike foredrag, idrett eller kreative fag. Vi prøver og legge opp til et godt og variert program som skal engasjere.

Elevkveld
To til tre lørdager i måneden er det elevkveld. Linjene og internatene bytter på å stå som arrangør, og her kan det dukke opp mange overaskelser gjennom året.

 

I tilegg til dette har vi også ukentlig kulturkafé, gudstjeneste og ulike kveldsaktiviteter. Vi utfordrer også elevgrupper til å være med å arrangere gode aktiviteter som bygger felleskapet, og er med å skape akkurat ditt år.

TOPP
Personvern