VI HAR FORTSATT LEDIGE PLASSER

Med skolestart 24.august 2019!
Et år på folkehøgskole er ikke bare et år med store opplevelser. Det kan også være starten på din framtidige karriere. Gode lærerkrefter og allsidig utstyr står til din disposisjon. Her er ingen karakterer eller eksamenspress. Undervisningen er gratis. Det du betaler for er kost, losji, materiellkostnader og utgifter som reiser og ekskursjoner.

SØK NÅ

Et grensesprengende år

Jeløy folkehøyskole skal være et sted der:

  • Elevene opplever at de blir tatt på alvor
  • Elevene kan utvikle et blikk for andre enn seg selv
  • Troen på Jesus formidles tydelig
  • Elevene får utfordret verdiene sine
  • Vi er oppdatert på hva som skjer i samfunnet rundt oss
  • Vi er stolte av å være en del av Frelsesarmeen
  • Elevene får hjelp til å heve eget hode
TOPP
Personvern